TOOTMISVÕIMALUSED

*Tootmispind 860 m² *2 talakraanat a’ 3,2 tonni *Tõstekõrgus 6 meetrit *Ukse suurus 4x4,5 m

Giljotiinkäärid lõikepikkus 3 m
paksus 10 mm

Käsiplasmalõikur metallipaksusele
kuni 20 mm

Lintsaag, lõikeprofiilidele 320x320 mm

Puurpingid max avadele D 50 mm

Treipink D max 320 mm
L max 1800 mm

Horisontaal- ja vertikaalfreespink

Armatuurterase sirutuspink
läbimõõdule max 12 mm

Armatuurteras käsipainutuspingid
max läbimõõdule D32 mm

Armatuurterase lõikekäärid
max läbimõõdule 20 mm

Keevitusaparaadid
Kemppi ja Wallius